Đang mở kèo
Lươt xổ 202211300156
Đang mở kèo cược

Kỳ 202211300156, giải đặc biệt

9 3 1 2 8
Gải 5 chữ số Tài xỉu TàiXỉuXỉuXỉuTài
Chẵn lẽ LẻLẻLẻChẵnChẵn
Tổng 23 Tài Lẻ
Giải đặc biệt 93128 0
Giải nhất 54511 1
Giải nhì 03049,59972 2
Giải ba 66397,33135,84140,02000,35261,18169 3
4
Giải tư 7984,1753,6814,8112 5
Giải năm 1724,5553,7839,6989,4606,2836 6
7
Giải sáu 384,241,563 8
Giải bảy 39,45,70,56 9
Tài
39%
Xỉu
61%
T
X
X
T
X
T
T
X
T
X
X
T
T
X
T
T
T
X
T
X
T
X
T
T
X
X
Lẻ
39%
Chẵn
61%
L
C
L
L
C
C
C
L
C
C
L
C
C
C
L
C
C
L
C
L
C
C
C
L
C
C
L
C

Đang tải...